Kerwin - the Poem   ESPERANTO

 

English

Dutch

Turkish

Arabic

Papiamento

Sranan

Bahasa-Indonesia

French

Flemish

German

Italian

Sicilian

Danish

Swedish

Norwegian

Finnish

Faroese

Kiswahili

Mandinka

Somali

Zulu

Afrikaans

Czech

Serbian / Croatian

Hungarian

Russian

Esperanto

Romanian

Bengali

Urdu

Malayalam

Divehi

Kannada

 

 
KERWIN
 
Dum vin kelkaj persekutas
por finmortigi cetere vin
festivaloj por aliaj tutas
gravas por ili nenio pli
 
Kaj se oni eĉ igas vin
praviktimo de ĉi -
Nederlanda rasism' eterna
mensogon tamen vidas ni
 
Kaj se tio ĉi eĉ veras
nenion ŝanĝas ĝi
ĉar kiam guldenoj tintas
knaras ĉenoj, forte pli
 
Cenoj uzitaj por ligi nigrulojn
kaj kelkajn blankulojn kiel sklav'
stranga metodo por malfeliĉulojn
kondutigi kiel ies hav'
 
Dio scias ke listo longas
tamen ne restas loko plu
por nomaro de mortintaro
malkonata fitraktata grup'
 
Ho! Eǔropo - ŝnuro vi estas
ĉirkaǔ la nuko de mia popol'
ĉu por vi pro tio restas
pli ol fariĝi infera simbol'?
 
Jes! Ili venas, eĉ venu, ĉu ne?
ŝtelitajn diamantojn brilas en via ĉiel'
por ni / popolo povra / kun haǔto pli sombra
mortejon nur ni trovas tiel
 
Kerwin:
La unua nigrulo
alveninta en Amerik'
estis sklavo, nur vendajo
ŝarĝo de nederlanda ŝip
 
Kerwin, vi certe diferencas
je aliaj 'ras-viktimoj'
ĉar la morton, vian sorton
kaŝi eĉ ne povus la dioj
 
Sangomakulo sur benko taksia
ol via vivo gravis pli
kiam pro la piko tranĉila
kuŝis surtere, mortis jen vi
 
Se oni decidas
ke morti iu devas
ne atendu ĝis sekas la sang'
sed ĉiu sekvu
kiel viktimo en horora rang'
Memoru la amikojn ĉirkaǔ vi
aspektintaj ne kiel ci
vin traktintaj ne kiel tiaj
kiuj faras kiel multaj aliaj
  
Amike amikas amika amik'
ne gravas via haǔtkolor'
sed nur la eco de via esto
tion! Ne komprenas malama retorik'
pro kiu instigiĝas rasisma dolor'
 
Laǔ historio, damaĝis rasismo
a la homaro, pli ol malsano
vivu kaj mortu ni laǔ naturo
sed neniam lau malŝat' pro nigreco
 
Kerwin, vi ne estit la unua
sed ni agade igu vin la lasta
lasta viktimo de faŝismo detruenda
kaj ni agadu rapide! Kaj haste!
 
Kerwin:
Tion kredas neniu - tion ne kredus Kerwin
se li vivus, li ne estus kredanta tion
neniu kredas
ke rasismo, ke faŝismo, ke Adolf-Hitlerismo,
aǔ ke iu amsterdama snobismo
vere ekzistas
laǔdire estas alia afero
ne temas pri via haǔtkoloro
laǔdire estas via kondutado
laǔdire, laǔkaǔze, laǔflustre, kion ajn pli?
neniu kredas ke rasismo vere ekzistas
kiam nigra knabo surstrate mortas
tiam eĉ neniu kredas
ĉar fermitaj okuloj ne vidas
rasista misuzo, ekskuzo
neniu kredas kvankam tamen veras
tio kion Kerwin kredis ne
kaj vi? ĉu vi? kial tion kredas vi?
kial tion malkredis li?
neniu kredas
ke ekzistas rasismo
ke la vietnamanoj volis vivi nur pace
ke nigruloj liberu post 400 jaroj da mizer'
ili ne kredis, kredis ne
ke spiri rajtas ankaǔ ni
neniu kredas
ke rasismo ekzistas
ke home homas homa hom'
neniu kredas
ke homoj estas homoj
rajtantaj je feliĉo, rajtantaj je libereco
neniu kredas
ke eblas, ĉar...
neniu kredas
homoj eĉ ne kredas tion kion ili vidas
maljustecon, malŝparadon, malhomecon,
ili simple ne kredas, ili simple ne kredas
la hororo estas tiel normala
tiel, tiel, tiel ordinara
la hororo estas tiel komforta
kaj normala hororo laǔdire ordinaras
eĉ se kelkfoje fluas iom da sang'...
 
 
Esperanto translation by Jan Exmann

Listen

 

Learn
  about the Esperanto language

 

nothing  is more important than stopping fascism because fascism will stop us all