Kerwin - the Poem   TURKISH / T�RK�E

 

English

Dutch

Turkish

Arabic

Papiamento

Sranan

Bahasa-Indonesia

Frisian

French

Flemish

German

Italian

Sicilian

Danish

Swedish

Norwegian

Finnish

Faroese

Kiswahili

Mandinka

Somali

Zulu

Afrikaans

Czech

Serbian / Croatian

Hungarian

Russian

Esperanto

Romanian

Bengali

Urdu

Malayalam

Divehi

Kannada

 

KERWIN
Bazıları seni hedef alırken
geride kalanları �ld�rmek i�in,
baskaları eğlence d�zenleyecekler
m�cadele etmek veya zengin olmak i�in
 
Ve seni ilk d�şen
kunban yapsalar bile
asırlarca eski hollanda  ırkından -
Bir yalanki biz ikimizde anlarız
 
Bu bir ger�ek olsaydı bile
sizin i�in bir şey değişirmiydi
g�ldenin  şıngırtısı
zincirlerin takırtısıdır
 
Zincirler siyahlıları bağlamaya kullanılan
ve bazıları beyazlıları k�le olarak;
tuhaf, birilerinin nasıl davranmasını
yazmak i�in, uydurulan yollar
 
Allah biliyor: liste uzundur
k�t�l�k yapanların adlarından yer kalmıyor
ve �ld�rd�kleri sayısız
isimsizler
 
Ooh Avrupa, senin yuların... senin yuların
benim milletimin boynuna dolanmış
b�t�n aldıklarından ve yaptıklarından sonra
a�ık yaralar olarak kalıyor
 
Evet, onlar geliyorlar neden gelmesinler
onlardan �alınan senin ağırlığında
parlayan elmasları g�rmek i�in -
Bizler i�in / fakir millet / siyah ırktan
�z�lmek ve �lmek i�in bir yer
sizin refahınızın ortasında, bize yabancı
 
Kerwin; amerikan topraklarında gezmiş
ilk siyahlı
bir k�le idi, ticari mal,
hollanda savaş alanından boşaltılmış -
 
Kerwin, senin durumunu başkasından
başka yapan, irklarını �ld�rmek i�in,
ırk�ılı tarafından senin �l�m�n
inkar edilemez
 
Taksi kanepesinde kan lekesi
senin hayatından �nemli idi
bıcak yarasından dolayı kanadığinda
Onun i�in orada taşların �st�nde yatıyordun
 
Ne zaman bizden birinin yok edilmesine
karar verilirse
kan akmadan �nce
biz kendimize sormalıyız,
"sırada kim? ve savaşıyoruz
sanki biz hepimizde onun yerindeymişızgibi
 
Etrafındaki arkadaşları hatırla
sana benzemeyenler, onlarki sana
bir �ok digerleri gibi davranmayan -
�zlemle k�lelik zamanını hatırla
 
Arkadaş, arkadaştır, arkadaş
teninin rengi değildir
ama olduğu gibi
Irk�ılığın baş g�sterdiği yerde, vur devir
Irk�ılar nefretle yetiştirilirler -
 
Irk�ılık, tarihden �ğrendiğimiz gibi
birden fazla hastalık insanı zedeledi
insanlar yaşıyorlar insanlar �l�yorlar -
tabiatsal bir ger�ek -
ama değil, ırk ayrımından dolayı
�l�yorlarsa
 
Kerwin, sen ilk değildin,
ama biz senin en son kurban
olabilmen i�in herşeyi yapmalıyız
biz faşizme dur diye bağırmalıyız
ve yok etmek... �abuk, zamanımız az -
 
Kimse inanmıyor - Kerwin yapmadıydı -
eğer yaşasaydı, ınanamazdı
rasizim, faşizim, adolf hitlerizim -
veya sadece amsterdam (veya groningen) kibarlığı.
kimse inanmıyor b�yle bir şeyin olduğuna
ırk�ılık denilen şeye.
Her zaman başke bir şey - rengin sebebinden değil
deniliyor, olduğun gibi...
Kim bilir ne gibi nedenlerle geldiklerini
ırk�ılık bir şeyki kimse inanmıyor -
siyahlı sakakda �lmek �zere olsa bile
Kimse inanmıyor - C�nki kapalı g�zler g�remez
bir bağış, ırk�a suistimal edilmiş
Kimse inanmıyor, ama ger�ek
Kerwin inanmıyordu
nasıl inanabilirdi?
Kimse inanmıyor insanların insan olup
mesut ve serbest olma haklarına
sahipliklerine
Kimse inanmıyor olabileceğine, ��nki kimse inanmıyor...
Insanlar kendi g�zlerine inanmıyorlar.
haksızlık, israfcılık, insan dışıcılık
Onlar inanmıyorlari işte, onlar inanmıyorlar işte
Korku �yle normalki
korku �yle, �yle, �yle neşelendiriciki
Normal korku normal bulunuyor...
kanın hesabına olsa bile...
                                                                                                                                                     
Turkish translation by Emine yıldız
 

Listen

 

Learn
  about the Turkish language

 

nothing  is more important than stopping fascism because fascism will stop us all