Kerwin Herdenking 2004

 

Nieuws     Herdenking    Geschiedenis    Scholen    English    The Poem    Links    Contact

Fotos

Speech Herdenking Racistische Moord op Kerwin Duinmeyer

20 augustus 2004 op de Dam 

Beste vrienden, luisteraars, medestanders en opposanten,

 Ten eerste wil ik mijn waardering uitspreken voor de organisatoren van de herdenking van de moord op Kerwin Duinmeyer. Het vraagt historisch bewustzijn, veerkracht en volhardendheid om na 21 jaar deze herdenking te organiseren. Ik denk dat ik begrijp waarom.

Kerwin Duinmeyer wiens jonge leven zo wreed is weggerukt, is dankzij de herdenking  het anti-racistisch geweten van Nederland geworden. Hij is de rode vlag die wappert bij na�viteit over de negatieve sentimenten over anders denkenden, andere culturen, andere groepen, andere godsdiensten. Zijn dood geeft aan waar deze sentimenten toe kunnen leiden.

Ik vind het belangrijk dat elk jaar weer nieuwe en ingedommelde generaties op deze dag worden wakker geschud.

Mijn waardering, organisatoren, omdat jullie durven om racisme aan de kaak te stellen in Nederland waarin naar mijn mening een klimaat heerst waarin het woord racisme zo beladen is, een taboe dat men afdoet als valse beschuldiging van over gevoelige mensen die makkelijk klagen en de slachtoffer uithangen. In 1984, 20 jaar geleden, schreef Philomene Essed al in haar proefschrift �Alledaags Racisme�over dit taboe. Er is naar mijn mening nog weinig veranderd in de houding ten aanzien van racisme. Natuurlijk, er zijn wetten en regels. Er bestaan instituties en bureaus. Dit zijn belangrijke verworvenheden. Nog steeds echter,  zijn kwesties als etnocentrisme, het westerse superioriteits syndroom moeilijk bespreekbaar. Nog steeds wordt niet zelf-kritisch onderzocht en toegegeven dat bepaalde groepen stelselmatig worden geassocieerd met inferioriteit.

  Ik ben hier niet om verontwaardigd en negatief te suggereren dat er niets ten goede is veranderd, maar ik wil wel de politici en de media oproepen om zich bewust te worden van de  impliciete boodschappen die zij de samenleving insturen als het over etnische groepen gaat. Ik wil hen gaarne oproepen om te beseffen welk een grote verantwoordelijkheid zij in deze te vervullen hebben. Acties roepen reacties op. Sta stil en besef wat het betekent voor mensen om stelselmatig geassocieerd te worden met negativiteit.  Om stelselmatig geproblematiseerd te worden. Wat planten we als samenleving in de harten van de jongeren uit deze verschillende groepen?  Ook in de rapportage Racisme in Nederland van de LBR wijst men erop dat de persoonlijke verhoudingen in de samenleving onder druk staan als gevolg van de verharding van het politiek en maatschappelijk klimaat rond thema�s als migratie, integratie en de Islam.

 Anti-racisme gaat niet alleen de zwarte, gekleurde bewoners van dit land aan. Het is een belangrijke issue omdat het gaat om de keuze die we maken voor het behouden en verder ontwikkelen van een beschaafde samenleving. Kerwin�s dood is de spiegel die aangeeft waartoe deze samenleving kan afglijden.

 Beste mensen,

Er is wel degelijk heel veel veranderd in die afgelopen 21 jaar. In 1983 was Zuid-Afrika nog het bastion van racistische ideologie�n en praktijken., maar nu loopt Mandela vrij rond en zijn de verhoudingen veranderd. Alhoewel dit land nog niet alle problemen heeft opgelost, bij lange na niet, is deze overwinning toch een belangrijke inspiratiebron voor ons allen. We hebben er weer duizenden mensen in de wereld bij die met ons de gedachte uitdragen dat er  eigenlijk maar een menselijk ras is, de menselijke soort zelf, de homo sapiens.

En ik denk dat wij, u allen, elk individu, dag in dag uit een taak hebben om op eigen wijze met dezelfde volharding als Mandela , de nek uit te steken en waar nodig de hand in eigen boezem te steken om de nagedachtenis van Kerwin, ons anti-racisme geweten,  hoog te houden.

 Ernestine Comvalius

 

 

Nothing is more important than stopping fascism because fascism will stop us all